PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS


1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka.  

2. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu pagalba@24take.lt ir užpildyti nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą. Pirkėjas turi Pardavėjui pristatyti užpildytą grąžinimo dokumentą kartu su preke, pilna su preke komplektuota įranga ir/ar dalimis bei pirkimą patvirtinančiu dokumentu (pirkimo kvitą, sąskaita-faktūrą arba lizingo sutartis).  

3. Fiziniai asmenys, apsipirkę Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio Kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos – prekė ir jos pakuotė turi būti švari su originaliomis nepažeistomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir plėvelėmis. Bet kokiu atveju prekė gali būti grąžinama tik su tokiais pakeitimais, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę. 

4. Internetinėje parduotuvėje sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį. 

5. Kilus nesutarimams dėl grąžinamos prekės būklės, Pardavėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad ši atliktų prekės ekspertizę. Išlaidas ekspertizės kaštams padengti apmoka kaltoji šalis.  

6. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes, su prekėmis komplektuotas dovanas ir bet kokias dėl pirkimo suteiktas papildomas vertes, jei jos yra grąžinamo pobūdžio Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas. 

7. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui jo už prekes sumokėtas sumas. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos ir nepatikrintos Pardavėjo. 

8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  

9. Jei Pirkėjas grąžina tik dalį pirkimo dokumente esančių prekių, pristatymo mokesčio dalis, kuri grąžinama Pirkėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal grąžinamų prekių vertę visoje pirkimo dokumento vertėje.  

10. Pirkėjui grąžinant prekes ne Pardavėjo prekybinėse patalpose visais atvejais pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pinigų pavedimu. Grąžinant prekes Pardavėjo prekybinėse patalpose pinigai gali būti grąžinami pinigų pavedimu arba grynaisiais. 

11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.  

12. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su Pirkimo-pardavimo sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio Kodekso 6.228 10 straipsnį.